Tag: Józef Dowbor-Muśnicki

Twierdza w Bobrujsku
Kalendarium historyczne

3 lutego 1918 roku miało miejsce zdobycie Bobrujska przez I Korpus Polski

Tego dnia 1918 roku I Korpus Polski zdobył twierdzę i miasto Bobrujsk Zdobycie Bobrujska nastąpiło 3 lutego 1918 roku przez polskich żołnierzy I Korpusu pod dowództwem generała Józefa Dowbora-Muśnickiego. Polacy zdobyli wielkie magazyny z zaopatrzeniem wojskowym, amunicją i prowiantem.  Dzięki temu korpus uzyskał podstawę oraz środki do dalszej walki o […]

Powstanie Wielkopolskie
Kalendarium historyczne

27 grudnia 1918 roku wybuchło powstanie wielkopolskie

Tego dnia 1918 roku wybuchło powstanie wielkopolskie. Jak doszło do wybuchu powstania wielkopolskiego? Wybuch powstania wielkopolskiego miał miejsce 27 grudnia 1918 roku. Powstanie wielkopolskie to jeden z nielicznych udanych polskich zrywów narodowowyzwoleńczych. Do powstania doszło w wyniku dążenia polskich większości narodowych na zachodzie do przyłączenia ich ziem do odrodzonej Rzeczypospolitej. […]