Tag: Kodeks Napoleona

Kodeks Napoleona
Kalendarium historyczne

21 marca 1804 roku we Francji wprowadzono Kodeks Napoleona (fr. Code Napoléon, Code civil des Français)

Kodeks Napoleona – Był to pierwszy na tak wielką skalę projekt kodeksu prawa cywilnego, który co ważne został wprowadzony w prawie całej ówczesnej Europie, a dziś na jego strukturze bazują prawie wszystkie kodeksy cywilne na świecie. Kodeks w swej treści łączył umiejętnie stare, obwiązujące systemy prawne z nowymi, racjonalnymi postulatami […]