Tag: kongo

Artykuły historyczne Dzieje najnowsze Slider

Najemnicy – czyli Rafał Gan – Ganowicz w Kongo | część 2

Zapraszamy na drugą część artykułu o Rafale Gan-Ganowiczu w Kongo. Tutaj przeczytacie część 1 W 1965 r., sytuacja wyglądała już zupełnie inaczej. Podobnie jak kilka lat wcześniej w kraju wybuchła rebelia inspirowana przez zwolenników P. Lumumby nota bene zlikwidowanego przez współpracowników M. Czombego w styczniu 1961 r.. Kolejna rewolucja w […]

Artykuły historyczne Dzieje najnowsze Slider

Najemnicy – czyli Rafał Gan – Ganowicz w Kongo | część 1

Określeń odnoszących się do żołnierzy najemnych jest bardzo wiele. Jednym z bardziej znanych i nie uchodzącym za określenie pejoratywne jest słowo „kondotier”, wywodzące się z języka włoskiego. Znane są również inne określenia jak choćby „dzikie gęsi” – ten termin ukuli Irlandczycy, którzy w XVIII w., zaciągali się na służbę w […]