Tag: kronikarze

Artykuły historyczne Biografie Slider Średniowiecze

Jan Długosz – historyk, duchowny, geograf i dyplomata

Jan Długosz to postać wyjątkowa dla historii Polski. Mówiąc o dziejopisarstwie epoki średniowiecza, nie sposób nie wspomnieć o nim i jego największym dziele, którym są Dzieje Polski, nazywane inaczej Rocznikami, tudzież Kronikami Sławnego Królestwa Polskiego. Sama nazwa dzieła jest jednak umowna, ponieważ kronikarz nie zdążył ukończyć swej pracy i opatrzyć […]