Tag: Łopuszno

Kalendarium historyczne

28 kwietnia 1512 roku miała miejsce bitwa pod Łopusznem

Tego dnia 1512 roku miała miejsce bitwa pod Łopusznem (zwana również bitwą pod Wiśniowcem) Bitwa pod Łopusznem to starcie pomiędzy wojskami polsko-litewskimi pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Kamienieckiego oraz hetmana wielkiego litewskiego Konstantego Ostrogskiego a wojskami tatarskimi dowodzonymi przez Mengli I Gireja. Połączone siły rozbiły przeważającą liczebnie armię tatarską i […]