28 kwietnia 1512 roku miała miejsce bitwa pod Łopusznem

Tego dnia 1512 roku miała miejsce bitwa pod Łopusznem (zwana również bitwą pod Wiśniowcem)

Bitwa pod Łopusznem to starcie pomiędzy wojskami polsko-litewskimi pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Kamienieckiego oraz hetmana wielkiego litewskiego Konstantego Ostrogskiego a wojskami tatarskimi dowodzonymi przez Mengli I Gireja.

Połączone siły rozbiły przeważającą liczebnie armię tatarską i uwolniły kilkunastotysięczny jasyr.
Jasyr (jassyr) oznacza niewolę turecką lub tatarską.

Obraz: Józef Brandt

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*