Tag: Marcin Bielski

zdobycie Staroduba
Kalendarium historyczne

29 sierpnia 1535 roku miało miejsce zdobycie Staroduba

Tego dnia 1535 roku miało miejsce zdobycie Staroduba przez wojska polsko-litewskie Zdobycie Staroduba miejsce podczas kolejnej wojny litewsko-moskiewskiej po miesięcznym oblężeniu. Wojska polsko-litewskie pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Jana Tarnowskiego 30 lipca 1535 roku obległy Starodub, największą twierdzę państwa moskiewskiego. Po kilku nieudanych szturmach, rozpoczęto otaczanie twierdzy szańcami i przystąpiono […]

Artykuły historyczne Nowożytność Slider

Sejm piotrkowski 1562 roku – sądny dzień

Tzw. Sejm piotrkowski zwołany 30 listopada 1562 r. w Piotrkowie miał daleko pomne skutki nie tylko dla ostatnich Jagiellonów. Rozpoczął on realizację postulatów ruchu egzekucyjnego, odebrał królewszczyzny z rąk magnatów oraz utworzył wojsko kwarciane. O wydarzeniach tego właśnie sejmu dowiesz się więcej z poniższego artykułu/ Kształtowanie się ruchu egzekucyjnego Szlachta […]