Tag: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Inne Wydarzenia

Sprostowanie artykułu „Saper” przekazał muzeum skarby. Sprawa została zgłoszona na policję”

W artykule opublikowanym na łamach portalu dotyczącego przekazania skarbów przez Artura Troncika i działania ówczesnej dyrekcji w tej sprawie nie zwarłem ram czasowych i personalnych, co mogło czytelników wprowadzić w błąd. Artykuł (opublikowany 30.07.2020 pt.: „„Saper” przekazał muzeum skarby. Sprawa została zgłoszona na policję”) nie miał na celu nikogo obrażać, […]

Inne Wydarzenia

Muzeum Górnośląskie apeluje o przedwojenne pamiątki sportowe z Kresów Wschodnich

W związku z przygotowaniami do wystawy poświęconej początkom sportu kwalifikowanego na Kresach Wschodnich, Muzeum Górnośląskie ogłosiło akcję powiększenia zbiorów o przedwojenne pamiątki sportowe z tych terenów. W piątek, 10 marca (w godzinach 9.00–15.00) oraz w sobotę, 11 marca 2017 r. (w godzinach 12.00–18.00) w Sali Kolumnowej Muzeum Górnośląskiego pracownicy Działu […]

Inne Wydarzenia

Ocalone od zapomnienia. Pamiątki Wojska Polskiego z Kresów Wschodnich II RP

Pamiątki po jednostkach Wojska Polskiego stacjonujących na terenie Kresów Wschodnich II RP przywołują fragment historii dawnych ziem polskich, historii pisanej żołnierskim piórem, rzeczowo i bez upiększeń. Niepokazywane dotąd eksponaty zgromadzone na wystawie w Muzeum Górnośląskim, pochodzące ze zbiorów własnych oraz z prywatnych kolekcji członków Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni […]

Inne Wydarzenia

Cmentarzyska ciałopalno-szkieletowe w Przeczycach i Będzinie-Łagiszy

Cmentarzyska w Przeczycach oraz w Będzinie-Łagiszy to nekropolie pradziejowe grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej ze schyłku epoki brązu i początków epoki żelaza (IX–VII w. p.n.e.), których wspólną cechą jest współwystępowanie grobów szkieletowych i ciałopalnych. Pochówki obu obrządków występowały na cmentarzyskach w przemieszaniu, nie tworząc nigdzie wyraźnych skupisk. W grobach szkieletowych składano […]

Inne Wydarzenia

Skarby grobów książęcych z początków naszej ery

W III i IV w. n.e., w tzw. okresie wpływów rzymskich na terenie Europy pojawiły się bardzo bogato wyposażone pochówki zwane grobami książęcymi. Gdzie wystąpiły, jakie zawierały skarby i czy faktycznie spoczywali w nich książęta? Zapraszamy do Muzeum Górnośląskiego na spotkanie z Dorotą Podymą – archeologiem, kuratorem wystawy Odkrywcy skarbów. […]

Inne Wydarzenia

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Odkrywcy skarbów. Archeologia Górnego Śląska”

Ekspozycja Odkrywcy skarbów. Archeologia Górnego Śląska w Muzeum Górnośląskim przybliża niemal dwustuletnią historię badań archeologicznych na Śląsku. Ukazuje archeologię „od kuchni”, pozwala zapoznać się z metodami badawczymi, sprzętem oraz sposobami konserwacji zabytków. 7 czerwca zapraszamy na spotkanie z jej kuratorem – Dorotą Podymą. Poprzez niezwykłe zdjęcia, oryginalne dokumentacje badań, przedwojenne wydawnictwa […]

Inne Wydarzenia

Piknik archeologiczny

Z okazji Dnia Dziecka Muzeum Górnośląskie organizuje piknik archeologiczny pt. Z archeologią za pan brat, czyli jak zostać detektywem historii. Dzieci i młodzież wezmą udział w zaimprowizowanych badaniach archeologicznych, poznają pracą archeologa w terenie oraz zaznajomią się z kwestią ochrony dziedzictwa archeologicznego. W ogrodzie Muzeum Górnośląskiego będzie wytyczony i odsłonięty […]