Cmentarzyska ciałopalno-szkieletowe w Przeczycach i Będzinie-Łagiszy

Cmentarzyska w Przeczycach oraz w Będzinie-Łagiszy to nekropolie pradziejowe grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej ze schyłku epoki brązu i początków epoki żelaza (IX–VII w. p.n.e.), których wspólną cechą jest współwystępowanie grobów szkieletowych i ciałopalnych. Pochówki obu obrządków występowały na cmentarzyskach w przemieszaniu, nie tworząc nigdzie wyraźnych skupisk. W grobach szkieletowych składano ciała zmarłych w ubiorach wraz z wyposażeniem.

Cmentarzysko w Przeczycach zostało odkryte w 1961 roku podczas budowy zapory na Czarnej Przemszy. W wyniku badań ratowniczych, które prowadzono w 1961 i w 1962 roku, odkryto 879 zespołów grobowych, w tym 730 grobów szkieletowych i 149 ciałopalnych.

Ratownicze prace wykopaliskowe na cmentarzysku w Będzinie-Łagiszy przeprowadzono w 1967 i 1968 roku w związku z przemysłową eksploatacją piasku na potrzeby budowanej elektrowni. Podczas badań odsłonięto 282 groby szkieletowe, 40 ciałopalnych i 4 birytualne.

W wyniku prac wykopaliskowych na obydwu cmentarzyskach uzyskano ogromną ilość materiału zabytkowego, na który składały się naczynia gliniane, przedmioty z brązu, rogu i kości. Całość materiału znajduje się w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Serdecznie zapraszamy do Muzeum Górnośląskiego na spotkanie, podczas którego będzie można zapoznać się z wybranymi zabytkami.

Data: 25 sierpnia 2015 (wtorek), godz. 17.00

Miejsce: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, gmach przy pl. Jana III Sobieskiego 2, Centrum Edukacji

Prowadzący: Marian Pawliński

Wstęp wolny

Na zdjęciu: zespół dwóch amuletów ze zbiorów MGB: krążek z kości bydlęcej i dwa kły dzika, cmentarzysko w Przeczycach, grób 89, fot. Witalis Szołtys

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*