Tag: NAgroda Nobla

Układ scalony Jacka Kibly'ego
Kalendarium historyczne

12 września 1958 roku Jack Kibly zademonstrował publiczności swój nowy wynalazek

Tego dnia 1958 roku Jack Kibly zademonstrował publiczności swój nowy wynalazek – układ scalony Jack Kibly ukończył magisterium z inżynierii elektrycznej na Uniwersytecie Wisconsin pod koniec lat 40. W roku 1958 został zatrudniony w firmie Texas Instruments zajmującą się produkcją urządzeń elektrycznych. Tego samego roku z gremitu Kibly skonstruował przełomowy […]