Tag: Nikita Chruszczow

Artykuły historyczne Dzieje najnowsze Slider

Próby naprawy imperium. Geneza, przebieg i ocena społeczno-gospodarczych reform Nikity Chruszczowa w ZSRR

Związek Radziecki zniknął z mapy politycznej świata w 1991 roku. Mimo to po dziś dzień nie słabną dyskusje na temat uwarunkowań upadku tego potężnego imperium. Czy Związek Radziecki mógł przetrwać? Czy komunizm był realną alternatywą czy wyłącznie złudzeniem? Te pytania wciąż nie tracą na aktualności. Wielokrotnie w literaturze podkreśla się, […]