Tag: Nikołaj Jeżow

Operacja polska NKWD
Kalendarium historyczne

11 sierpnia 1937 roku Nikołaj Jeżow wydał rozkaz rozpoczęcia „operacji polskiej”

Tego dnia 1937 roku Ludowy Komisarz NKWD Nikołaj Jeżow wydał rozkaz rozpoczęcia „operacji polskiej” 11 sierpnia 1937 roku ówczesny Ludowy Komisarz NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR) Nikołaj Jeżow wydał rozkaz rozpoczęcia „operacji polskiej” o numerze 00485, wymierzonej w Polaków zamieszkujących dawne Kresy Rzeczypospolitej, które po wojnie polsko-bolszewickiej znalazły się […]

Artykuły historyczne Dzieje najnowsze Slider

Filary terroru. Budowa autorytetu władzy centralnej w stalinowskim ZSRR

Rządy Józefa Stalina uznano na XX Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego za szkodliwe dla państwa radzieckiego, a w szczególności dla partii komunistycznej. W swoim tajnym referacie Nikita Chruszczow dowodził, że Stalin wprowadził w ZSRR rządy tyranii. Skupił w swym ręku nieograniczoną władzę i nie wahał się skazywać na śmierć nawet […]