Operacja polska NKWD

11 sierpnia 1937 roku Nikołaj Jeżow wydał rozkaz rozpoczęcia „operacji polskiej”

Tego dnia 1937 roku Ludowy Komisarz NKWD Nikołaj Jeżow wydał rozkaz rozpoczęcia „operacji polskiej”

11 sierpnia 1937 roku ówczesny Ludowy Komisarz NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR) Nikołaj Jeżow wydał rozkaz rozpoczęcia „operacji polskiej” o numerze 00485, wymierzonej w Polaków zamieszkujących dawne Kresy Rzeczypospolitej, które po wojnie polsko-bolszewickiej znalazły się na poza granicami odradzającego się państwa polskiego.

Pretekstem do rozpoczęcia tzw. „operacji polskiej” była likwidacja polskich komórek wywiadowczych, które rzekomo miały działać na terenie Związku Radzieckiego. Akcja zapoczątkowana rozkazem Jeżowa miała trwać 3 miesiące – jej wykonanie trwało jednak ponad rok, do września 1938 roku.

W wyniku akcji, którą przeprowadzono w latach 1937-1938, skazano blisko 140 tysięcy osób, z czego 111 091 Polaków skazano na karę śmierci – reszta została więźniami łagrów. Największą grupą społeczną, jaką dotknęły represje byli chłopi. Wraz z akcją NKWD zaczęto wywozić Polaków zamieszkujących tereny Białoruskiej i Ukraińskiej Socjalistycznych Republik Radzieckich w głąb Związku Radzieckiego, między innymi do Kazachstanu czy też na Syberię. Według niektórych badaczy tzw. „operację polską” należy zaliczyć jako ludobójstwo.

To tylko krótki wpis z kalendarium. Może zainteresuje Cię też artykuł: Kaci Rotmistrza Witolda Pileckiego

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*