Tag: Paul Revere

Inne Wydarzenia

Na terenie bostońskiej dzielnicy North End odkryto europejską ceramikę z początku XVII wieku

Podczas badań archeologicznych w pobliżu Domu Paula Reverego w bostońskiej dzielinicy North End natrafiono na kilka fragmentów europejskiej ceramiki, przypuszczalnie najstarszej jaką kiedykolwiek znaleziono w Bostonie i być może w Stanach Zjednoczonych. Prowadzone wykopaliska miały charakter archeologicznych badań wyprzedzających – po ich zakończeniu planowana jest modernizacja zabytkowego Domu Paula Reverego […]