Na terenie bostońskiej dzielnicy North End odkryto europejską ceramikę z początku XVII wieku

Podczas badań archeologicznych w pobliżu Domu Paula Reverego w bostońskiej dzielinicy North End natrafiono na kilka fragmentów europejskiej ceramiki, przypuszczalnie najstarszej jaką kiedykolwiek znaleziono w Bostonie i być może w Stanach Zjednoczonych.

Prowadzone wykopaliska miały charakter archeologicznych badań wyprzedzających – po ich zakończeniu planowana jest modernizacja zabytkowego Domu Paula Reverego – złotnika i uczestnika walk o niepodległość USA. Na miejscu znaleziono ceramikę wykonaną w okolicach Pizy w północnych Włoszech tuż przed 1650 rokiem. Odkrycie okazało się o tyle zaskakujące,  że w miejscu wykopalisk spodziewano się znaleźć relikty z XIX wieku. Jednak archeolodzy dokopali  się do ciemnej, jednolitej warstwy gleby z dużą ilością wegla drzewnego pod którą natrafiono na unikatową europejską ceramikę z początków XVII wieku. Były to przedmioty rzadko spotykane, powszechne wśród bardziej zamożnych mieszkańców Bostonu – portowego miasta wtedy i dziś tętniącego życiem.

Znaleziona ceramika należy do najstarszej kiedykolwiek znalezionej w Bostonie, a być może i w USA.

Źródła: bostonglobe.com, boston.curbed.com

Zenon Purta

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*