Tag: polityka po II wojnie światowej

Książki Recenzje

Spór o pamięć | Recenzja

Marek Mazurkiewicz, Spór o pamięć. Polityczne następstwa powojennych wysiedleń Niemców w pozimnowojennych relacjach polsko-niemieckich i czesko-niemieckich Ilekroć w mediach pojawia się kwestia „wypędzonych”, można spodziewać się otwarcia na nowo sporu o winę, krzywdę i zadośćuczynienie, o kto był ofiarą, a kto katem, czy kat mógł być ofiarą, a może wojna […]

Książki Recenzje

Wypędzanie ducha Hitlera. Okupacja i denazyfikacja Niemiec | Recenzja (2)

Frederick Taylor, Wypędzanie ducha Hitlera. Okupacja i denazyfikacja Niemiec Angielski pisarz Frederick Taylor pokusił się o napisanie książki, w której niczym w soczewce, odbiją się pierwsze lata w Niemczech po „roku zerowym” (1945); roku, który miał okazać się wielkim sprawdzianem nie tyle dla Niemców, co przede wszystkim dla alianckich sił […]