Tag: polscy patrioci

Biografie Felietony Publicystyka Slider

Walerian Łukasiński – wielki człowiek i patriota

Walerian Łukasiński był tajnym więźniem bezpośrednio podległym Kancelarii Osobistej Jego Cesarskiej Mości Mikołaja I. Człowiekiem, który przez ostatnie 46 lat ze swojego 82-letniego życia przetrzymywany był w różnych więzieniach i twierdzach, w tym przez 37 lat w kazamatach najstraszniejszego więzienia carskiej Rosji – twierdzy szlisselburskiej. Towarzystwo Patriotyczne Renesans ze Skarżyska-Kamiennej […]

Biografie Publicystyka Slider

Bartłomiej Nowodworski herbu Nałęcz – bohater smoleński

Bartłomiej Nowodworski urodził się w około 1552 roku w Tucholi, zmarł natomiast w roku 1625 w Warszawie. Przeszedł on do naszej historii narodowej jako wielki bohater smoleński, kawaler maltański, a także wielki polski patriota. Służąc Stefanowi Batoremu We wczesnych latach młodzieńczych Bartłomiej brał udział w wyprawach wojennych, jakie ekspediował Stefan […]