Tag: PRL

Kalendarium historyczne

19 października 1984 roku miało miejsce zamordowanie Jerzego Popiełuszki

Tego dnia 1984 roku prawdopodobnie miało miejsce zamordowanie Jerzego Popiełuszki Zamordowanie Jerzego Popiełuszki wywołało oburzenie społeczne. Ks. Jerzy Popiełuszko był jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci epoki „Solidarności” lat 80. i jej kapelanem. W czasie strajku 1981 r. został wysłany do odprawiania mszy w Hucie Warszawa, potem w stanie wojennym w […]

Kalendarium historyczne

6 października 1954 roku Stefan Wyszyński został przeniesiony przez władze PRL

Tego dnia 1954 roku Stefan Wyszyński został przeniesiony przez władze PRL z miejsca odosobnienia w Stoczku Klasztornym do Prudnika Śląskiego Stefan Wyszyński 25 września 1953 r., na wniosek mocodawców z ZSRS, polskie władze państwowe aresztowały prymasa Wyszyńskiego. Do 28 października 1956 r. był przetrzymywany w czterech klasztorach, kolejno w Rywałdzie […]

Kalendarium historyczne

21 czerwca 1990 parlamenty NRD i RFN uznały nienaruszalność granicy z Polską

W roku 1990 oba kraje niemieckie dążyły do zjednoczenia. Na mocy traktatu z konferencji dwa plus cztery Niemcy zobowiązały się do uznania istniejących od dawna granic. 21 czerwca 1990 roku podpisano kolejny traktat potwierdzający zachodnią granicę Niemiec. Było to uzupełnienie układów z 1950 (NRD i PRL) i 1970 (RFN i […]

Książki Recenzje

Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski „Ludowej” tom 2 | Recenzja

R. Łatka (red.), Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski „Ludowej” tom 2 Sytuacja Kościoła Katolickiego w systemie społeczno – politycznym powojennej Polski była niezwykle trudna. Z jednej strony bowiem wierni dalej trwali mocno przy wierze, Kościele i episkopacie, który stanowił dla nich enklawę wolności wyznania i wypowiedzi. Władze komunistyczne na wszelkie […]

Książki Recenzje

Granica szeroko zamknięta ꘡ Recenzja

„Granica szeroko zamknięta. Polityczne, prawne i społeczne aspekty ucieczek z Polski Ludowej”, pod red. Magdaleny Dźwigał, Pawła Knapa, Pawła Skubisza Nieszczelna granica polskiego demoludu „Granica szeroko zamknięta…” opowiada o ucieczkach mieszkańców Polski Ludowej. O wyjeździe na Zachód marzyła spora część polskiego społeczeństwa. Początkowo możliwość zbiegostwa była dużo łatwiejsza, gdyż tuż […]