Tag: radzieckie zbrodnie wojenne

zbrodnia wojenna w Padkwab-e Szana
Kalendarium historyczne

13 września 1982 roku miała miejsce zbrodnia wojenna w Padkwab-e Szana

Tego dnia 1982 roku sowieccy żołnierze dokonali zbrodni wojennej w Padkwab-e Szana Zbrodnia wojenna w Padkwab-e Szana dokonana 13 września przez żołnierzy radzieckich, którzy podpalili 105 mieszkańców wsi Pedkwab-e Szana w prowincji Logar. Użyli do tego ropy naftowej, pentrytu i dwunitrotoluenu. Zbrodnia została potępiona 10 grudnia na sesji Trybunału Narodów. […]