Tag: Tatarzy

Bitwa pod Goźlicami koło Koprzywnicy
Kalendarium historyczne

23 lutego 1280 roku miała miejsce bitwa pod Goźlicami koło Koprzywnicy

Tego dnia 1280 roku miała miejsce bitwa pod Goźlicami koło Koprzywnicy Bitwa pod Goźlicami koło Koprzywnicy rozegrała się w XIII wieku. Wojska polskie księcia Leszka Czarnego pobiły wojska tatarsko-ruskie dowodzone przez księcia halicko-włodzimierskiego Lwa Daniłowicza. Wojsko Leszka Czarnego w cudowny sposób zwycięża księcia Rusi Lwa, który z wielkimi siłami wtargnął […]

Bitwa pod Olszanicą
Kalendarium historyczne

27 stycznia 1527 roku miała miejsca bitwa pod Olszanicą

Tego dnia 1527 roku rozegrała się bitwa pod Olszanicą Bitwa pod Olszanicą rozegrała się w ramach wojny litewsko-tatarskiej. Wojska litewskie pod dowództwem hetmana Konstantego Ostrogskiego zaatakowały wojsko tatarskie na polach wsi Olszanica w dzisiejszym rejonie rokitniańskim na Ukrainie. Bitwa zakończyła się pogromem tatarów oraz uwolnieniem jasyru. Według zapewne przeszacowanych danych […]

mongolska inwazja na Ruś Kijowską, źródło zdjęć Wikimedia Commons
Aktualności Kalendarium historyczne

6 grudnia 1240 rozpoczęła się mongolska inwazja na Ruś Kijowską

Tego dnia 1240 rozpoczęła się mongolska inwazja na Ruś Kijowską Inwazja na Ruś Kijowską spowodowała, że Wielkie Księstwo Włodzimierskie utraciło niezależność polityczną na rzecz Złotej Ordy. Moment ten uważany jest powszechnie za koniec okresu Rusi Kijowskiej. Tatarzy nie przejęli bezpośrednich rządów w podbitych księstwach. Przyznali sobie prawo każdorazowego zatwierdzania kandydata […]

Podlaska Chorągiew Husarska
Kalendarium historyczne

8 października 1656 roku miała miejsce bitwa pod Prostkami

Tego dnia 1656 roku miała miejsce bitwa pod Prostkami Bitwa pod Prostkami to starcie, które rozegrało się pomiędzy wojskami Rzeczypospolitej i Tatarów pod dowództwem hetmana polnego litewskiego Wincentego Gosiewskiego, a wojskami brandenbursko-szwedzkimi pod dowództwem generała Jerzego Fryderyka Waldecka i jazdą Bogusława Radziwiłła. Część wojsk Gosiewskiego po przybyciu pod Prostki postanowiła […]

Zdobycie Moskwy
Kalendarium historyczne

27 sierpnia 1382 roku miało miejsce zdobycie Moskwy

Tego dnia 1382 roku miało miejsce zdobycie Moskwy przez chana Złotej Ordy, Tochtamysza Zdobycie Moskwy w 1382 roku przez chana Złotej Ordy udało się dzięki podstępowi i skończyło się rzezią mieszkańców. Tochtamysz po pokonaniu Mamaja, nie zmierzał tolerować usamodzielniania się Rusi Zaleskiej i w momencie nie otrzymania aktu uległości ze […]