Tag: uniwersał połaniecki

uniwersał połaniecki
Kalendarium historyczne

7 maja 1794 roku Tadeusz Kościuszko wydał uniwersał połaniecki

Uniwersał połaniecki urządzający powinności gruntowe włościan i zapewniający dla nich skuteczną opiekę rządową, bezpieczeństwo własności i sprawiedliwość w komisjach porządkowych, został wydany w oparciu o art. IV Konstytucji Trzeciego Maja. Postanowienia Uniwersału dotyczyły:– ograniczenia poddaństwa chłopów,– nadania im wolności osobistej,– przyznania prawa opuszczenia ziemi, po spełnieniu określonych warunków (spłata długów, […]