Tag: Wielkopolska

Kalendarium historyczne

3 maja 1439 roku zawiązała się konfederacja Spytka z Melsztyna

Tego dnia 1439 roku w Nowym Korczynie została zawiązana konfederacja Spytka z Melsztyna Konfederacja Spytka z Melsztyna zawiązała się w Nowym Korczynie. Zawiązało ją 168 przedstawicieli rycerstwa ziemi krakowskiej, sandomierskiej, lubelskiej i Rusi, z udziałem przedstawicieli Wielkopolski i stronników królowej Zofii Holszańskiej. Celem jej było ograniczenie wpływów biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, […]

Jędrzej Kitowicz
Kalendarium historyczne

3 kwietnia 1804 roku zmarł Jędrzej Kitowicz

Tego dnia 1804 roku zmarł Jędrzej Kitowicz – polski duchowny, historyk, pamiętnikarz, członek konfederacji barskiej Jędrzej Kitowicz, zwany też pierwszym polskim etnografem, zostawił po sobie dzieła dające nam obraz społeczeństwa Rzeczypospolitej XVIII wieku. Przeżywszy 75 lat w Polsce saskiej i stanisławowskiej oraz pod zaborem pruskim pozostawał bystrym obserwatorem, a niekiedy […]

Jakub Świnka
Kalendarium historyczne

4 marca 1314 zmarł Jakub Świnka  

Tego dnia 1314 zmarł arcybiskup Jakub Świnka Jakub Świnka był arcybiskupem gnieźnieńskim żyjącym w czasie rozbicia dzielnicowego. Słynie ze swojej szeroko zakrojonej działalności politycznej, dążył do zjednoczenia państwa. To on koronował na króla Polski Przemysła II. W skrócie: Jakub Świnka – pochodzenie i kariera Niewiele wiadomo o wczesnym życiu Jakuba […]

powstanie krakowskie
Kalendarium historyczne

W nocy z 21 na 22 lutego 1846 roku wybuchło powstanie krakowskie

Nocą 21 na 22 lutego 1846 roku wybuchło powstanie krakowskie Powstanie krakowskie to trwający do 4 marca zryw, który był próbą wzniecenia ogólnonarodowego powstania skierowanego przeciw wszystkim zaborcom, podjętą w Wolnym Mieście Krakowie. Niezwykle ambitne, aczkolwiek niezbyt realne plany przywódców powstania (Edward Dembowski, Erazm Skarżyński, Jan Tyssowski, Ludwik Gorzkowski, Aleksander […]

budowa nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu
Inne Wydarzenia

Ruszyła budowa nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu

Wmurowano kamień węgielny pod nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu Rozpoczęła się budowa nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Kamieniem węgielnym stała się historyczna kostka brukowa z ul. Ratajczaka w Poznaniu, gdzie padły pierwsze strzały w grudniu 1918 roku. Gdyby komuś jednak było za mało symboliki – budowa rozpoczęła się […]

bitwa pod Kaliszem
Kalendarium historyczne

13 lutego 1813 roku miała miejsce bitwa pod Kaliszem

Tego dnia 1813 roku rozegrała się bitwa pod Kaliszem Bitwa pod Kaliszem to jedno ze starć w trakcie wojen napoleońskich. Po nieudanej wyprawie na Rosję w roku poprzednim, Wielka Armia stopniowo wycofywała się w kierunku Księstwa Warszawskiego, napierana przez armię rosyjską. Nieudolne dowodzenie marsz. Murata, bierność „sojuszniczych” Austriaków oraz znaczne […]

II rozbiór Polski
Kalendarium historyczne

23 stycznia 1793 roku miał miejsce II rozbiór Polski

Tego dnia 1793 roku miał miejsce II rozbiór Polski II rozbiór Polski miał miejsce w 1793 roku. Caryca Rosji Katarzyna II oraz król Prus Fryderyk Wilhelm II podpisali w Petersburgu traktat podziałowy ziem Rzeczpospolitej. Traktat został poprzedzony groźbą wycofania Królestwa Prus z koalicji antyfrancuskiej, przy jednoczesnym domaganiu się Fryderyka Wilhelma […]