Tag: Wielkopolska

Powstanie Wielkopolskie
Kalendarium historyczne

27 grudnia 1918 roku wybuchło powstanie wielkopolskie

Tego dnia 1918 roku wybuchło powstanie wielkopolskie. Jak doszło do wybuchu powstania wielkopolskiego? Wybuch powstania wielkopolskiego miał miejsce 27 grudnia 1918 roku. Powstanie wielkopolskie to jeden z nielicznych udanych polskich zrywów narodowowyzwoleńczych. Do powstania doszło w wyniku dążenia polskich większości narodowych na zachodzie do przyłączenia ich ziem do odrodzonej Rzeczypospolitej. […]

Mapa Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Ludwik Mirosławski, źródło Wikimedia Commons
Kalendarium historyczne

5 grudnia 1848 zlikwidowano Wielkie Księstwo Poznańskie

Tego dnia 1848 roku zlikwidowano Wielkie Księstwo Poznańskie Wielkie Księstwo Poznańskie powołano na mocy ustaleń kongresu wiedeńskiego z roku 1815 i znajdowało się pod kuratelą władz pruskich. Jej formalnym władcą był król Prus Fryderyk Wilhelm III, namiestnikiem obwołano zaś Polaka Antoniego Radziwiłła. Wielkie Księstwo Poznańskie Wielkie Księstwo Poznańskie dzięki temu […]

powstańcy wielkopolscy
Artykuły historyczne I wojna światowa i okres międzywojenny

Dlaczego Wielkopolanie chwycili za broń?

Dlaczego Wielkopolanie chwycili za broń? Aspekty motywacyjne i psychologiczne uczestników powstania wielkopolskiego 1918/1919 Dlaczego Wielkopolanie chwycili za broń, dzięki czemu w 1919 roku wywalczyli niepodległość zamieszkałych przez siebie ziem, a tereny te mogły zostać włączone do odradzającego się po wielu latach niepodległego państwa polskiego? Co skłoniło mieszkańców Poznania i pozostałych […]

bitwa na ziemi dziadoszan
Kalendarium historyczne

1 września 1015 roku rozegrała się bitwa na ziemi Dziadoszan

Tego dnia 1015 roku na terenie kraju Dziadoszan starły się ze sobą armie cesarza Henryka II i Bolesława Chrobrego. Bezdyskusyjne zwycięstwo w bitwie nierzadko znanej jako bitwa pod Budziszynem – a właściwie bitwa na ziemi Dziadoszan, odniosły siły piastowskie Bitwa na ziemi Dziadoszan została stoczona 1 września 1015 roku na […]

Potop szwedzki
Kalendarium historyczne

21 lipca 1655 roku zaczął się tzw. potop szwedzki

Tego dnia 1655 roku rozpoczęła się II wojna północna, tzw. potop szwedzki. Armia szwedzka pod dowództwem feldmarszałka Arvida Wittenberga, wkroczyła na tereny Rzeczypospolitej 19 lipca armia szwedzka weszła na teren Rzeczypospolitej. 21 lipca rozpoczął się potop szwedzki: z terenów Pomorza Szczecińskiego, Szwedzi w sile około 17 000 ludzi,  wkroczyli na tereny […]

Kalendarium historyczne

23 czerwca 1828 roku rozpoczęto budowę Cytadeli Twierdzy Poznań

Tego dnia 1828 roku rozpoczęto budowę Cytadeli Twierdzy Poznań Twierdza Poznań to główny fort wśród poligonalnych umocnień. Znajduje się na Wzgórzu Winiarskim w Poznaniu, był największym fortem artyleryjskim w Europie. Fort zbudowany był według planów Johanna Leopolda Brese’a, które zatwierdzone zostały 21 lutego 1829 roku. Budowa wymagała, by w maju […]

Historia św. Marcina, dzień św. Marcina-zwyczaje i tradycje
Ciekawostki historyczne Inne Publicystyka

Dzień św. Marcina 11 listopada. Obchody, historia, legendy i zwyczaje

Dzień św. Marcina – wszystko o św. Marcinie i obchodach 11 listopada Dzień św. Marcina to święto ku czci patrona dzieci, ubogich, żebraków, obchodzone 11 listopada. W Polsce związana jest nim głównie poznańska tradycja wypiekania rogali świętomarcińskich. Święto jest obchodzone od średniowieca, a historia zna wiele innych zwyczajów w różnych […]

Inne Wydarzenia

27 grudnia świętem państwowym – pomysł z poparcie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego!

W poniedziałek, 21 czerwca, Sejmik Województwa Wielkopolskiego poparł inicjatywę uczczenia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 poprzez ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym. Pomysłodawcami inicjatywy są przede wszystkim następujące instytucje: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Fundacja Zakłady […]