Tag: Wojciech Korfanty

Plebiscyt na Górnym Śląsku
Kalendarium historyczne

20 marca 1921 roku miał miejsce plebiscyt na Górnym Śląsku

Tego dnia 1921 roku odbył się plebiscyt na Górnym Śląsku W marcu 1921 roku odbył się plebiscyt na Górnym Śląsku. Głosowanie miało zdecydować o przynależności tych ziem do II Rzeczpospolitej. Wybory zarządzone były zgodnie z postanowieniami konferencji wersalskiej, a poprzedzone były dwoma powstaniami śląskimi. \Krótka historia Górnego Śląska Historia przynależności […]

Korfanty
Kalendarium historyczne

19 lutego 1920 roku powołano Polski Komitet Plebiscytowy

Tego dnia 1920 roku w Hotelu Lomnitz w Bytomiu powołano Polski Komitet Plebiscytowy, na którego czele stanął Wojciech Korfanty Polski Komitet Plebiscytowy powołano w Bytomiu 19 lutego 1920 roku. Na jego czele stanął Wojciech Korfanty, a jego zastępcami byli: Konstanty Wolny (CHZL), Józef Rymer (NPR), Józef Biniszkiewicz (PPS). Szefem Wydziału […]

Kalendarium historyczne

25 października 1918 roku Wojciech Korfanty zażądał przyłączenia ziem polskich zaboru pruskiego

Tego dnia 1918 roku Wojciech Korfanty wystąpił w Reichstagu z żądaniem przyłączenia do państwa polskiego wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego Żądanie przyłączenia ziem polskich zaboru pruskiego miało miejsce 25 października 1918 roku. Wojciech Korfanty wystąpił w Reichstagu z żądaniem przyłączenia do państwa polskiego wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego.