Tag: wojna litewsko-moskiewska

zdobycie Staroduba
Kalendarium historyczne

29 sierpnia 1535 roku miało miejsce zdobycie Staroduba

Tego dnia 1535 roku miało miejsce zdobycie Staroduba przez wojska polsko-litewskie Zdobycie Staroduba miejsce podczas kolejnej wojny litewsko-moskiewskiej po miesięcznym oblężeniu. Wojska polsko-litewskie pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Jana Tarnowskiego 30 lipca 1535 roku obległy Starodub, największą twierdzę państwa moskiewskiego. Po kilku nieudanych szturmach, rozpoczęto otaczanie twierdzy szańcami i przystąpiono […]

bitwa pod Orszą 1508 - Zygmunt i Wasyl III
Kalendarium historyczne

13 lipca 1508 roku rozegrała się bitwa pod Orszą

Tego dnia rozegrała się bitwa pod Orszą 1508 roku Bitwa pod Orszą 1508 roku to starcie, w którym wojska polsko-litewskie pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego Konstantego Ostrogskiego pokonały armię moskiewską, na której czele stali Danilo Oboleński i Jakow Zacharyn w tzw. I wojnie moskiewskiej Zygmunta Starego. Na początku panowania Zygmunt […]