Tag: Wojska Obrony Pogranicza

Kalendarium historyczne

16 maja 1991 roku zaczęła funkcjonować Straż Graniczna

Tego dnia 1991 roku zaczęła funkcjonować Straż Graniczna Straż Graniczna to jednolita, umundurowana, w pełni zawodowa formacja typu policyjnego, którą powołano do życia na mocy ustawy z 12 października 1990 roku. Zaczęła funkcjonować 16 maja 1991r. wraz z rozformowaniem Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP). Zadaniem jednostki jest ochrona granicy Rzeczypospolitej Polskiej […]