Tag: wyznania

Artykuły historyczne Slider Średniowiecze Starożytność

Mitologia słowiańska

Mitologia słowiańska w powszechnej kulturze jest często pomijana, a co za tym idzie lekceważona i zapomniana. Jest to błąd, odcięcie się od naszego dziedzictwa narodowego. Ci, którzy o niej zapomnieli, nie wiedzą co tracą. Właśnie przypomnieniu o niej służy poniższy artykuł. Źródłem, nad którym dzisiaj będziemy pracować, będzie kronika Saksa […]