Tag: Zakłady Cegielskiego

Artykuły historyczne Dzieje najnowsze Slider

Poznański Czerwiec 1956 roku

Narzucony przez komunistów system „demokracji ludowej” wprowadzał władzę centralną. Jednym z jej objawów był plan 6-letni, który okazał się niekorzystny dla Wielkopolski. Po jego zakończeniu poziom życia w Wielkopolsce był niższy od średniego poziomu ogólnopolskiego. Pogorszyły się warunki pracy, pojawiły się braki w zaopatrzeniu w żywność, artykuły przemysłowe powszechnego użytku […]