Tag: zakony rycerskie

Książki Recenzje

Rycerze krzyża i miecza | Recenzja

A. Zieliński, Rycerze krzyża i miecza  Krzyżaków i Templariuszy zna niemalże każdy, między innymi dlatego, że na ich temat powstały liczne opracowania. Ale przecież zakonów rycerskich było o wiele więcej. Jednym z mniej znanych a na trwale kształtujących historię jest zakon Kawalerów Mieczowych, za opowiedzenie historii, którego zabrał się Andrzej […]