12 maja 1364 roku król Kazimierz III Wielki wydał przywilej fundacyjny Akademii Krakowskiej

Tego dnia 1364 roku król Kazimierz III Wielki wydał przywilej fundacyjny Akademii Krakowskiej

Przywilej fundacyjny Akademii Krakowskiej to dokument wydany przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364 roku, który formalnie założył Uniwersytet Krakowski. Dokument ten zapewnił uniwersytetowi autonomię i przywileje, w tym prawo do wydawania dyplomów i egzaminów, posiadania własnego majątku oraz swobodnego wyboru profesorów i studentów.

Ponadto, przywilej fundacyjny gwarantował immunitet uczelni przed wszelkimi sądami świeckimi i kościelnymi, co oznaczało, że tylko uniwersytet miał prawo sądzić swoich członków. Przywilej Akademii Krakowskiej uważany jest za jedną z najważniejszych ustaw fundacyjnych uniwersytetów średniowiecznej Europy. Dzięki niemu, Uniwersytet Krakowski stał się jednym z najważniejszych ośrodków naukowych w Europie i przyczynił się do rozwoju nauki i kultury na terenie Polski i całej Europy Środkowej.

Krótka historia Akademii Krakowskiej

Akademia Krakowska, dziś nazywana Uniwersytetem Jagiellońskim, została założona w 1364 roku dzięki przywilejowi fundacyjnemu króla Kazimierza Wielkiego. Pierwotnie składała się z czterech wydziałów:

  • wydziału filozofii,
  • prawa,
  • medycyny i
  • teologii.

Uniwersytet szybko stał się jednym z najważniejszych ośrodków naukowych w Europie, a jego sława przyciągała studentów i wykładowców z całego kontynentu. W czasie swojej historii Uniwersytet Krakowski przeszedł wiele zmian i kryzysów.

W XVI wieku, pod rządami króla Zygmunta I Starego, uniwersytet przeżył swój złoty wiek, który nazywany jest okresem jagiellońskim. W tym czasie na uczelni działało wiele znakomitych osobistości, takich jak Mikołaj Kopernik, Jan Długosz, Andrzej Frycz Modrzewski czy Jan Kochanowski.

Mikołaj Kopernik pracował na Akademii Krakowskiej jako wykładowca astronomii w latach 1503-1510, po ukończeniu swoich studiów. Jan Długosz przez wiele lat pracował jako profesor na Akademii Krakowskiej, gdzie wykładał historię i retorykę w latach 1455-1470. Andrzej Frycz Modrzewski, uważany za jednego z najwybitniejszych humanistów polskich, był studentem Akademii Krakowskiej, gdzie studiował w latach 1520-1526. Później, w latach 1550-1552, był tam wykładowcą prawa i etyki.

Jan Kochanowski studiował na Akademii Krakowskiej w latach 1547-1552. Był tam znanym poetą i humanistą, a jego twórczość literacka stała się jednym z kamieni milowych w historii literatury polskiej. Po ukończeniu studiów, powrócił na krótko na rodzinne Mazowsze, po czym zdecydował się na wyjazd do Włoch, gdzie kontynuował swoją edukację i rozwijał swoje zainteresowania literackie.

W XVII wieku, podczas potopu szwedzkiego, Uniwersytet Krakowski został poważnie zniszczony i częściowo zamknięty. Z czasem jednak odbudowano jego infrastrukturę i przywrócono działalność naukową.

W XVIII i XIX wieku, w okresie zaborów, Uniwersytet Krakowski był jednym z najważniejszych ośrodków kultury polskiej i służył jako ważne narodowe centrum myśli i nauki. W tym czasie na uczelni działało wielu wybitnych naukowców i pisarzy, takich jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Ignacy Paderewski czy Stanisław Wyspiański.

Adam Mickiewicz był profesorem literatury słowiańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1841-1844. Pracował tam również jako bibliotekarz. Juliusz Słowacki był studentem Akademii Krakowskiej, gdzie studiował w latach 1829-1830.

Ignacy Paderewski był również studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie studiował na wydziale prawa w latach 1872-1874. Stanisław Wyspiański ukończył studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1890-1895, a następnie wykładał tam historię sztuki.

W czasie II wojny światowej Uniwersytet został zamknięty przez niemieckich okupantów, a wielu wykładowców i studentów zostało wywiezionych do obozów koncentracyjnych. Po wojnie uczelnia została odbudowana i kontynuowała swoją działalność, a w 1950 roku otrzymała imię Uniwersytetu Jagiellońskiego, na cześć dynastii Jagiellonów.

Dziś Uniwersytet Jagielloński jest jednym z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce. Na uczelni działa wiele renomowanych wydziałów, takich jak Wydział Filozoficzny, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społeczne.

Obraz Jana Matejki przedstawia założenie Szkoły Głównej przeniesieniem do Krakowa ugruntowane. R.P. 1361-1399-1400

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*