Tag: Kazimierz III Wielki

Kalendarium historyczne

18 września 1351 roku księstwo płockie zostało przyłączone do Polski

Tego dnia 1351 roku księstwo płockie zostało przyłączone przez króla Kazimierza III Wielkiego do Polski Księstwo płockie zostało po raz pierwszy uformowane po wydzieleniu przez Konrada I mazowieckiego północnej części Mazowsza dla swojego syna, Bolesława I mazowieckiego. W 1351 roku księstwo płockie podzielono pomiędzy Polskę i linię mazowiecką. Jej część […]

Kalendarium historyczne

8 lipca 1869 roku odbył się powtórny pogrzeb Kazimierza III Wielkiego

Tego dnia 1869 roku na Wawelu odbył się powtórny pogrzeb szczątków króla Kazimierza III Wielkiego Pogrzeb Kazimierza III Wielkiego odbył się ponownie w 1869 roku, kiedy to otworzono grobowiec królewski w katedrze wawelskiej w celach badawczych. Komisja badająca szczątki króla Kazimierza stwierdziła, że jego lewa noga była złamana. Potwierdziło się […]

Kalendarium historyczne

12 maja 1364 roku król Kazimierz III Wielki wydał przywilej fundacyjny Akademii Krakowskiej

Tego dnia 1364 roku król Kazimierz III Wielki wydał przywilej fundacyjny Akademii Krakowskiej Przywilej fundacyjny Akademii Krakowskiej to dokument wydany przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364 roku, który formalnie założył Uniwersytet Krakowski. Dokument ten zapewnił uniwersytetowi autonomię i przywileje, w tym prawo do wydawania dyplomów i egzaminów, posiadania własnego majątku […]

Kazimierz III Wielki
Kalendarium historyczne

25 kwietnia 1333 roku odbyła się koronacja Kazimierza III Wielkiego na króla Polski

Tego dnia 1333 roku odbyła się koronacja Kazimierza III Wielkiego na króla Polski Koronacja Kazimierza III Wielkiego na króla Polski odbyła się w Krakowie. Arcybiskup gnieźnieński Janisław koronował Kazimierza III Wielkiego na króla Polski 25 kwietnia 1333 roku. Najmłodszy syn Władysława I Łokietka i Jadwigi Bolesławówny, urodzony 30 kwietnia 1310, […]

Siemowit III
Kalendarium historyczne

27 grudnia 1355 roku złożono hołd lenny w Kaliszu królowi Kazimierzowi III Wielkiemu

Tego dnia 1355 roku książę mazowiecki Siemowit III złożył hołd lenny w Kaliszu królowi Kazimierzowi III Wielkiemu Hołd lenny w Kaliszu królowi Kazimierzowi III Wielkiemy złożył książę Mazowiecki, Siemowit III. Siemowit zobowiązał się nie wchodzić w sojusze z wrogami Polski, umorzyć dług i zwrócić ziemię płocką Polsce.