najazd na Brandenburgię

10 lutego 1326 roku Władysław Łokietek najechał Brandenburgię

Tego dnia 1326 roku rozpoczął się najazd na Brandenburgię. Król Polski Władysław I Łokietek posiłkowany wojskami księcia litewskiego Giedymina najechał Brandenburgię

Najazd na Brandenburgię rozpoczął się 10 lutego 1326 roku. Kontyngent litewski pod dowództwem książęcego namiestnika Grodna Daniela liczył 1 200 konnych. Sprzymierzone wojska spustoszyły kraj i odzyskały dla Polski kasztelanię międzyrzecką. W drodze powrotnej zginął litewski namiestnik, prawdopodobnie został zabity przez Mazowszanina, któremu Litwin zgwałcił żonę.

Comments are closed.