12 maja 1651 roku miała miejsce bitwa pod Kopyczyńcami

Tego dnia 1651 roku miała miejsce bitwa pod Kopyczyńcami

Bitwa pod Kopyczyńcami rozegrała się w ramach powstania Chmielnickiego na Ukrainie, między armią polską dowodzoną przez hetmana polnego koronnego Marcina Kalinowskiego a połączonymi siłami kozacko-tatarskimi pod wodzą Asanda Demki.

Po nieudanym oblężeniu Winnicy przez wojska koronne, Kalinowski otrzymał rozkaz od króla Jana Kazimierza dołączenia do głównych sił polskich stacjonujących pod Sokalem. W pogoń za nim ruszyła armia kozacko-tatarska pod dowództwem Asanda Demki, której udało się dogonić Kalinowskiego przy przeprawie pod Kopyczyńcami. Nie czekając dłużej, kozacy ruszyli do ataku.

Rozpoczęła się krwawa bitwa, w której straty po obu stronach było bardzo wysokie. Jednak dzięki świetnej postawie oddziałów Aleksandra Koniecpolskiego i Marka Sobieskiego zakończyła się całkowitym zwycięstwem armii koronnej.

Bitwa pod Kopyczyńcami była, prócz bitwy beresteckiej, jedynym podczas powstania Chmielnickiego zwycięstwem armii koronnej nad połączonymi siłami kozacko-tatarskimi.

Comments are closed.