Tag: Brandenburgia

casus belli - krowa, wojna o krowę
Kalendarium historyczne

15 lipca 1469 roku rozpoczęła się wojna o krowę

Tego dnia 1469 roku rozpoczęła się wojna o krowę, starcie zbrojne pomiędzy siłami miast Białogardu (Pomorze Zachodnie) i Świdwina (Brandenburgia), zakończone zwycięstwem sił brandenburskich Wojna o krowę czy też krowia bitwa lub bitwa o krowę została stoczona 15 lipca 1469 roku pod graniczną wsią Długie (dziś województwo zachodniopomorskie). Wojskami białogardzian […]

najazd na Brandenburgię
Kalendarium historyczne

10 lutego 1326 roku Władysław Łokietek najechał Brandenburgię

Tego dnia 1326 roku rozpoczął się najazd na Brandenburgię. Król Polski Władysław I Łokietek posiłkowany wojskami księcia litewskiego Giedymina najechał Brandenburgię Najazd na Brandenburgię rozpoczął się 10 lutego 1326 roku. Kontyngent litewski pod dowództwem książęcego namiestnika Grodna Daniela liczył 1 200 konnych. Sprzymierzone wojska spustoszyły kraj i odzyskały dla Polski […]

Powstanie Królestwa Prus
Kalendarium historyczne

18 stycznia 1701 roku proklamowano powstanie Królestwa Prus

Tego dnia 1701 roku elektor brandenburski Fryderyk III Hohenzollern proklamował w Królewcu powstanie Królestwa Prus Powstanie Królestwa Prus proklamowano w Królewcu w 1701 roku. W skład królestwa wchodziły Prusy Książęce i Brandenburgia. Przyjmując koronę stał się jednocześnie Królem Fryderykiem I Hohenzollernem. W ciągu najbliższych 40 lat, Prusy miały stać się […]

Herb Kos, rodu Krystian Kalkstein-Stoliński i Fryderyk Wilhem I, źródła zdjęć: Wikimedia Commons
Kalendarium historyczne

28 listopada 1670 roku Krystian Kalkstein-Stoliński został uprowadzony i uwięziony

Tego dnia 1670 roku uprowadzono i uwięziono Krystiana Kalkstein-Stolińskiego Krystian Kalkstein-Stoliński urodził się około 1630 roku w Iławie Pruskiej. Był pułkownikiem wojsk koronnych I Rzeczpospolitej i jednocześnie przywódcą opozycji antybrandenburskiej, a także orędownikiem przyłączenia Prus Książęcych do Polski. Dlaczego został uprowadzony, uwięziony i w końcu stracony? Ojciec Krystiana Kalksteina, Albrecht, […]

Kalendarium historyczne

6 listopada 1657 roku zaprzysiężono traktaty welawsko-bydgoskie

Tego dnia 1657 roku zaprzysiężono traktaty welawsko-bydgoskie Traktaty welawsko-bydgoskie to porozumienie między Rzeczpospolitą a elektorem brandenburskim, podpisane w Welawie i ratyfikowane przez obu władców w Bydgoszczy. Traktat regulował stosunki pomiędzy Rzeczpospolitą a Prusami Książęcymi. Od tej pory Prusy stawały się państwem suwerennym i były złączone jedynie wiecznym przymierzem wojskowym. Postanowiono, […]

Książki Recenzje

Zmierzch bogów | Recenzja

Thorolf Hillblad, Zmierzch bogów Nie ulega wątpliwości, że II wojna światowa to jeden z najtragiczniejszych okresów w historii Europy. Odcisnął trwałe piętno na świadomości społeczeństw dotkniętych tym konfliktem. Jego skala i ogrom okrucieństw jakie były jego elementem sprawiły, że po dziś dzień nie sposób oddawać się refleksji na ten temat […]