Armia Czerwona zajęła obóz Auschwitz-Birkenau

27 stycznia 1945 roku miało miejsce wyzwolenie obozu Auschwitz-Birkenau przez Armię Czerwoną

Tego dnia 1945 roku miało miejsce wyzwolenie obozu Auschwitz-Birkenau przez Armię Czerwoną

Wyzwolenie obozu Auschwitz-Birkenau przez Armię Czerwoną miało miejsce 27 stycznia 1945 roku. Obóz wyzwoliła 100. Lwowska Dywizja Piechoty, którą dowodził generał-major Fiodor Krasawin. W Auschwitz, Birkenau, Monowitz i podobozach wyzwolenia doczekało łącznie około 7500 więźniów. Część z nich po wyzwoleniu udała się do swych domów. Pozostałych umieszczono w prowizorycznych szpitalach, które zostały zorganizowane na terenie obozu, większość z tych ludzi umarła z wycieńczenia.

W latach 1940-1945 w obozie życie straciło 960tys. Żydów (Z Polski, Węgier, Francji, Holandii, Grecji, Czech, Moraw, Słowacji, Belgii, Niemiec, Austrii oraz Jugosławii.) co stanowiło 90% liczby ofiar a także do 75tys. Polaków, 21tys. Romów, 15tys. jeńców sowieckich różnych narodowości oraz do 15tys. ludzi innych narodowości. W sumie około 1,1mln zamordowanych. 

(Na zdjęciu: Brama obozowa Auschwitz. Źródło zdjęcia: Wikipedia).

Comments are closed.