Tag: 1430

przywilej jedlneński
Kalendarium historyczne

4 marca 1430 roku wydano przywilej jedlneński

Tego dnia 1430 roku Władysław II Jagiełło wydał przywilej jedlneński Przywilej jedlneńsko-krakowski to kolejny przywilej dla szlachty polskiej nadany przez Władysława Jagiełłę, który był oznaką rosnącej pozycji średniej szlachty, dążącej do zabezpieczenia swoich swobód oraz słabnącej pozycji starego króla. Przywilej ten odegrał również wielką rolę w zagwarantowaniu Władysławowi Warneńczykowi sukcesji […]