Tag: 1924

Włodzimierz Lenin
Kalendarium historyczne

21 stycznia 1924 roku zmarł Włodzimierz Lenin

Tego dnia 1924 roku w Gorkach pod Moskwą zmarł Włodzimierz Lenin Włodzimierz Lenin, a właściwie Władimir Iljicz Uljanow, był odpowiedzialny za przygotowanie i kierowanie rewolucją październikową. Był założycielem partii bolszewickiej oraz pierwszym przywódcą Rosji Radzieckiej. Teoretyk i ideolog komunizmu. Po serii wylewów został stopniowo sparaliżowany, utracił mowę i prawdopodobnie funkcje poznawcze. Mimo […]

Mein Kampf
Artykuły historyczne II wojna światowa

O czym jest „Mein Kampf”?

„Mein Kampf” przez lata stanowiła temat tabu. Co ciekawe, nie doprowadziło to jednak do wymazania „biblii nazizmu” ze zbiorowej pamięci, lecz sprawiło, że dla wielu stała się zakazanym owocem, owianym aurą kuszącej tajemniczości. Dziś, po wydaniu oficjalnych edycji krytycznych – najpierw w Niemczech, a potem również w Polsce – każdy […]

Aktualności Kalendarium historyczne

29 kwietnia 1924 roku złoty został walutą obowiązującą w Polsce, wypierając markę

Tego dnia 1924 roku marka polska została zastąpiona złotym polskim jako obowiązującą walutą w kraju Złoty został wprowadzony do obiegu w ramach reformy pieniężnej, którą przeprowadził ówczesny minister finansów Władysław Grabski zastępując tym samym zdewaluowaną markę polską, która była walutą Królestwa Polskiego (regencyjnego). Nowa waluta Polski została oparta na parytecie […]