Tag: 1924

Aktualności Kalendarium historyczne

29 kwietnia 1924 roku złoty został walutą obowiązującą w Polsce, wypierając markę

Tego dnia 1924 roku marka polska została zastąpiona złotym polskim jako obowiązującą walutą w kraju Złoty został wprowadzony do obiegu w ramach reformy pieniężnej, którą przeprowadził ówczesny minister finansów Władysław Grabski zastępując tym samym zdewaluowaną markę polską, która była walutą Królestwa Polskiego (regencyjnego). Nowa waluta Polski została oparta na parytecie […]