Tag: Beresteczko

Aktualności Kalendarium historyczne

28 czerwca 1651 roku rozpoczęła się bitwa pod Beresteczkiem – jedna z największych bitew lądowych, które zostały rozegrane w XVII-wiecznej Europie

Bitwa ta została rozegrana w trakcie powstania Chmielnickiego. Starły się w niej wojska Rzeczypospolitej (pod dowództwem Jana Kazimierza) oraz połączone siły Kozaków i Chanatu krymskiego (dowodzone przez Bohdana Chmielnickiego i Islama Gireja).Po początkowych niewielkich sukcesach powstańców, 30 czerwca doszło do uderzenia głównych sił Rzeczypospolitej, przeprowadzonego przez samego księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. […]