Tag: Biała Cerkiew

ruiny dworu Branickich w Białej Cerkwii
Kalendarium historyczne

28 września 1651 roku została zawarta ugoda w Białej Cerkwi

Tego dnia 1651 roku została zawarta ugoda w Białej Cerkwi Ugoda w Białej Cerkwi była traktatem zawartym przez Koronę i Kozaczyznę, kończącą powstanie pod wodzą Chmielnickiego. Traktat zakładał zmniejszenie rejestru kozackiego do 20 000 i ograniczenie swobody poruszania się Kozaków do województwa kijowskiego. Strona polska uzyskała natomiast prawo powrotu do […]