ruiny dworu Branickich w Białej Cerkwii

28 września 1651 roku została zawarta ugoda w Białej Cerkwi

Tego dnia 1651 roku została zawarta ugoda w Białej Cerkwi

Ugoda w Białej Cerkwi była traktatem zawartym przez Koronę i Kozaczyznę, kończącą powstanie pod wodzą Chmielnickiego.

Traktat zakładał zmniejszenie rejestru kozackiego do 20 000 i ograniczenie swobody poruszania się Kozaków do województwa kijowskiego. Strona polska uzyskała natomiast prawo powrotu do swoich majątków utraconych podczas powstania.

Ponadto samemu Chmielnickiemu zabroniono kontaktów – a tym bardziej kolejnych sojuszy – z Chanatem Krymskim oraz odebrano mu prawo prowadzenia samodzielnej polityki zagranicznej. Ugoda białocerkiewska dawała również wolność wyznaniową unitom a także gwarantowała pozostawienie w rękach prawosławnych posiadanych przez nich obiektów kultu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*