Tag: Bitwa pod Raszynem

Bitwa pod Raszynem
Kalendarium historyczne

19 kwietnia 1809 roku miała miejsce bitwa pod Raszynem

Bitwa pod Raszynem – Starcie to rozegrało się pomiędzy wojskami Księstwa Warszawskiego wspartymi przez oddziały saskie pod dowództwem ks. Józefa Poniatowskiego a dwukrotnie liczniejszymi oddziałami VII Korpusu austriackiego arcks. Ferdynanda d’Este . Mimo przeważającej liczebnie armii austriackiej bitwa nie zastała taktycznie rozstrzygnięta na korzyść żadnej ze stron. Ogromny wpływ na […]