Tag: Bronisław Wildstein

Książki Recenzje

Cienie moich czasów | Recenzja

Bronisław Wildstein, Cienie moich czasów Książka, która pełni rolę niejako podsumowania politycznego życia, jest jednocześnie cierpkim wspomnieniem porażek i rozczarowań, głównie ludźmi… Przeobraża się zatem w swoisty katalog homo politicusa, jakim bez wątpienia jest Wildstein. Katalog cieni. Autor „Ukrytego” odkrywa – zarówno obnażając się, jak i (a może przede wszystkim) […]