Tag: Franciszek Kleeberg

Franciszek Kleeberg
Kalendarium historyczne

5 kwietnia 1941 roku w Weisser Hirsch k. Drezna zmarł gen. Franciszek Kleeberg

Gen. Franciszek Kleeberg urodził się 1 lutego 1888 r. w Tarnopolu. Od 1908 r. służył jako oficer armii austriackiej. W 1915 r. wstąpił do Legionów Polskich, następnie służył w Polskiej Sile Zbrojnej (Polnische Wehrmacht). W okresie międzywojennym był m. in. szefem sztabu Dowództwa Okręgu Korpusu Poznań, dowódcą 14. i 29. […]

Franciszek Kleeberg
Kalendarium historyczne

1 lutego 1888 roku w Tarnopolu urodził się Franciszek Kleeberg

Franciszek Kleeberg – Generał brygady Wojska Polskiego. Uczestnik I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej oraz II wojny światowej. Podczas wojny obronnej Polski w 1939 roku był dowódcą Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”. Pod Jabłoniem i Milanowem pobił wysunięte kolumny oddziałów Armii Czerwonej. 6 października 1939, po czterodniowych walkach z Wehrmachtem pod Kockiem, […]