Tag: Germanie

Inne Wydarzenia

Germanie 1 400 lat temu wciąż zamieszkiwali tereny obecnej Polski

Na terenie Ulowa archeolodzy znaleźli konstrukcje słupowe sprzed 1 400 lat. Rzucają one nowe światło na dane, dotyczące pobytu Germanów w dawnej Polsce. Prawdopodobnie przebywali oni na tym obszarze znacznie dłużej niż przypuszczano. Od 2002 roku archeolodzy prowadzą wykopaliska w Ulowie, polskiej wsi w woj. lubelskim. Do tej pory udało […]

Inne Wydarzenia

Germanie w jaskini

Ślady zamieszkania Germanów z przełomu IV i V wieku n.e. w jaskini Wisielucha w rejonie Jury Krakowsko-Częstochowskiej odkryli w czasie wykopalisk archeolodzy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ludzie prawdopodobnie zamieszkali w skalnym schronisku w związku z zagrożeniem militarnym ze strony Hunów. „Tegoroczne badania dostarczyły danych, które wskazują, że wnętrze jaskini […]