Germanie 1 400 lat temu wciąż zamieszkiwali tereny obecnej Polski

Na terenie Ulowa archeolodzy znaleźli konstrukcje słupowe sprzed 1 400 lat. Rzucają one nowe światło na dane, dotyczące pobytu Germanów w dawnej Polsce. Prawdopodobnie przebywali oni na tym obszarze znacznie dłużej niż przypuszczano.

Od 2002 roku archeolodzy prowadzą wykopaliska w Ulowie, polskiej wsi w woj. lubelskim. Do tej pory udało im się dotrzeć do dwóch, wcale niemałych, osad oraz dwóch cmentarzysk, które niegdyś należały do jednego z germańskich ludów. Wszelkie ślady, na które natknięto się podczas badań, najprawdopodobniej pochodzą z IV lub V wieku, czyli późnego okresu wpływów rzymskich i tzw. Wędrówki Ludów.

Wspomniane konstrukcje słupowe odnaleziono w okolicy nekropoli. Wszystko wskazuje na to, że powstały one w czasach, gdy na owym cmentarzu nie chowano już zmarłych. Archeolodzy twierdzą, że wzniesiono je między końcem V a początkiem VII wieku. Było to dla nich dość duże zaskoczenie, gdyż dotychczas uważano, że w tym właśnie okresie większość terenów Polski była niezamieszkana. Plemiona germańskie miały wówczas wyemigrować do Europy, a ich miejsce stopniowo mieli zająć Słowianie, przybywający znad Dniepru. „Konstrukcje te zatem pochodzą z czasów, kiedy nad Wisłą zaczęli pojawiać się Słowianie. Jednak lud ten nie wznosił budowli takiego typu, które odkryliśmy w Ulowie” – informuje dr Barbara Niezabitowska-Wiśniewska (Instytut Archeologii UMCS w Lublinie). Dodajmy, że pierwsi Słowianie zamieszkiwali przede wszystkim konstrukcje, które były częściowo zagłębione w ziemi, tzw. półziemianki.

Jeszcze jedna kwestia budzi wątpliwości, mianowicie dlaczego konstrukcje słupowe wybudowano na cmentarzu? Niewykluczone, że Germanie rzeczywiście zamieszkiwali tereny Ulowa do VII wieku, a w przywołanych konstrukcjach odprawiano rytuały pogrzebowe.

Warto wspomnieć jeszcze o projekcie badawczym, funkcjonującym od kilku lat pod nazwą „Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły”. Zespół pod kierownictwem prof. Aleksandra Bursche ustalił, iż w poł. I tys. wymienione wyżej obszary nie były wcale opuszczone. Ponoć ludy germańskie zasymilowały się ze Słowianami. Z kolei zespół prof. Marka Figlerowicza (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN) pracuje nad „genetycznym portretem” naszych przodków.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

Fot.: Wikimedia Commons

Małgorzata Wołoch

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*