Tag: inflanty

Kalendarium historyczne

17 maja 1602 roku miało miejsce zdobycie twierdzy Fellin przez wojska polsko-kozackie

Tego dnia 1602 roku wojska polsko-kozackie zdobyły twierdzę Fellin Zobycie twierdzy Fellin przez wojska polsko-kozackie miało miejsce podczas wojny polsko-szwedzkej 1600-1611. Wojska Rzeczypospolitej po dowództwem hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego oblegały miasto Felin w Inflantach. Po przybyciu posiłków pod dowództwem Stanisława Żółkiewskiego oraz artyleria rozpoczął się ostrzał. 4 maja poprzez […]

Rozejm w Jamie Zapolskim
Kalendarium historyczne

15 stycznia 1582 roku podpisano rozejm w Jamie Zapolskim

Tego dnia 1582 roku został podpisany rozejm w Jamie Zapolskim Rozejm w Jamie Zapolskim zawarto pomiędzy królem Polski Stefanem Batorym, a wielkim księciem moskiewskim Iwanem IV Groźnym przy mediacji Antonia Possevina, legata papieża Grzegorza XIII. Kończył on wojnę pomiędzy Rzeczpospolitą a Moskwą o Inflanty. Rzeczpospolita odzyskała Inflanty z Parnawą i […]

Kalendarium historyczne

18 grudnia 1601 roku zakończyło się oblężenie Wolmaru

Tego dnia 1601 roku zakończyło się oblężenie Wolmaru. Wojska Jana Zamoyskiego zdobyły zamek Oblężenie Wolmaru zakończyło się 18 grudnia 1601 roku. Wojska polskie hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego zdobyły zamek w Wolmarze. Było to starcie w trakcie toczącej się od 1600 roku wojny polsko-szwedzkiej o Inflanty.  Wojska polskie hetmana wielkiego […]

Bitwa pod Kiesią - dowódcy Jacob De la Gardie, Gustav Horn i Aleksander Korwin Gosiewski i
Kalendarium historyczne

3 grudnia 1626 rozegrała się bitwa pod Kiesią, stoczona w czasie walk o Inflanty

Tego dnia 1626 roku w czasie wojny polsko-szwedzkiej rozegrała się bitwa pod Kiesią Na początku grudnia 1626 roku w czasie wojny polsko-szwedzkiej (1626-1629), rozegrała się bitwa pod Kiesią, zwana także bitwą pod Wenden (od dawnej nazwy miejscowości). Kieś mieści się na Inflantach, które od czasu elekcji Zygmunta III Wazy na […]

Inne Wydarzenia

Jutro kolejny odcinek o związku handlowym, czyli Hanzie

Jutro o godzinie 20:00 na kanale naszego redaktora naczelnego Andrzej Włusek – Historia poza horyzont, będziemy mogli zobaczyć drugi odcinek dotyczący największego związku handlowego średniowiecznej Europy, czyli Hanzie. Hanza to nietypowy twór gospodarczy, który swoim działaniem zdominował północną Europę. Jego działalność do dzisiaj wzbudza spore zainteresowanie i podziw. Andrzej Włusek […]

Inne Wydarzenia

Jutro dowiemy się o początkach Hanzy, pierwszej korporacji handlowej w Europie

Już jutro o godzinie 20:00 na kanale naszego redaktora naczelnego Andrzej Włusek – historia poza horyzont będziemy mogli się dowiedzieć jak powstał jeden z pierwszych i największych związków handlowych średniowiecznej Europy, czyli Hanza.   Hanza, czyli związek kupców, a później związek miast kupieckich to bardzo ciekawa struktura, która powstała w […]