Tag: Jan Dangel „Smoleński”

Witold Pilecki
Aktualności Kalendarium historyczne

9 listopada 1939 roku powstała Tajna Armia Polska

Tego dnia 1939 roku powstała Tajna Armia Polska Tajna Armia Polska (TAP) to organizacja konspiracyjna działająca w latach 1939-1940. Została utworzona przez połączenie dwóch grup konspiracyjnych Jana Dangla i Jana Włodarkiewicza. Komendantem organizacji został major Jan Włodarkiewicz „Drawicz”, inspektorem organizacyjnym podporucznik Witold Pilecki ps. „Witold”, a zastępcą inspektora organizacyjnego Jan […]