9 listopada 1939 roku powstała Tajna Armia Polska

Tego dnia 1939 roku powstała Tajna Armia Polska

Tajna Armia Polska (TAP) to organizacja konspiracyjna działająca w latach 1939-1940. Została utworzona przez połączenie dwóch grup konspiracyjnych Jana Dangla i Jana Włodarkiewicza.

Komendantem organizacji został major Jan Włodarkiewicz „Drawicz”, inspektorem organizacyjnym podporucznik Witold Pilecki ps. „Witold”, a zastępcą inspektora organizacyjnego Jan Dangel „Smoleński”.

TAP zajmowała się obserwacją szlaków komunikacyjnych, zbieraniem informacji o produkcji przemysłowej na rzecz wojska, gromadzeniem wiadomości o działaniach represyjnych okupanta oraz o nastrojach społeczeństwa polskiego.

Członkowie organizacji tworzyli również kartoteki osób współpracujących z okupantem.  We wrześniu 1940 roku Witold Pilecki na ochotnika dał się aresztować w ulicznej łapance, po czym został wywieziony do obozu Auschwitz tam nawiązał kontakt z innymi aresztowanymi członkami TAP.

Założyli oni siatkę konspiracyjną Związek Organizacji Wojskowej. 28 września 1940 roku TAP wraz z innymi organizacjami konspiracyjnymi utworzyły Konfederację Narodu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*