Tag: Jarema Wiśniowiecki

Artykuły historyczne Nowożytność Sarmatikon Sztuka wojenna

Bitwa pod Beresteczkiem – krwawa łaźnia Bohdana Chmielnickiego

Bitwa  pod Beresteczkiem była jednym z większych starć lądowych XVII wieku. W dniach 28-30 czerwca 1651 roku na polach beresteckich na Wołyniu stanęły naprzeciw siebie wojska polskie oraz kozacko-tatarskie. Z wojskowego punktu widzenia była to bitwa o tyle ciekawa, że współpracowały w niej wszystkie rodzaje wojsk Rzeczpospolitej, zarówno autoramentu narodowego […]

Aktualności Kalendarium historyczne

28 czerwca 1651 roku rozpoczęła się bitwa pod Beresteczkiem – jedna z największych bitew lądowych, które zostały rozegrane w XVII-wiecznej Europie

Bitwa ta została rozegrana w trakcie powstania Chmielnickiego. Starły się w niej wojska Rzeczypospolitej (pod dowództwem Jana Kazimierza) oraz połączone siły Kozaków i Chanatu krymskiego (dowodzone przez Bohdana Chmielnickiego i Islama Gireja).Po początkowych niewielkich sukcesach powstańców, 30 czerwca doszło do uderzenia głównych sił Rzeczypospolitej, przeprowadzonego przez samego księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. […]