Tag: JErzy Chmielnicki

Kalendarium historyczne

17 października 1660 roku została zawarta ugoda cudnowska

Tego dnia 1660 roku została zawarta między Rzecząpospolitą a Kozakami ugoda cudnowska Ugoda cudnowska przywracała postanowienia unii hadziackiej z 1658 roku, poza jej chyba najważniejszym punktem, czyli stworzeniem trzeciego organizmu państwowego mającego wchodzić w skład Rzeczypospolitej czyli Księstwa Ruskiego. Stronę kozacką w pertraktacjach reprezentowali Piotr Doroszenko oraz pułkownicy kozaccy Michał […]